רישום כמשווק חדש

שימו לב! מלאו את כל הפרטים הנדרשים במדוייק, כל טופס בקשה עובר לבדיקה ואישור במשך כ-3-5 ימי עסקים. לאחר בדיקה תקבלו הודעת אימייל נוספת עם הפעלת החשבון. לא תוכלו לבצע רכישות לפני אישור החשבון.

משווק שאושר ולא ביצע שום קנייה במשך 30 יום, חברותו תפסק אוטומטית וחשבונו יושעה

כל הפרטים בטופס הם חובה, פרט לכתובת אתר